Kwaliteitsjaarverslagen van Mondzorg Groesbeek

Kwaliteitsjaarverslagen

Jaarlijks wordt er een kwaliteitsjaarverslag gemaakt over het afgelopen jaar.
Hierin komen zaken aan de orde als:
1. Missie en visie van de praktijk
2. Doelstellingen en kwaliteitsdoelstellingen
3 .Producten en diensten
4. Kwaliteitsbeleid
5. Borgen, evalueren en verbeteren van de kwaliteit
6. Plannen voor het komende jaar
Het geeft ons de kans om enkele zaken te evalueren en eventueel te verbeteren binnen onze praktijk.
Hieronder staan enkele links naar de kwaliteitsjaarverslagen.
Kwaliteitsjaarverslag Mondzorg Groesbeek 2015
Kwaliteitsjaarverslag Mondzorg Groesbeek 2016